top of page

Oficiální vyjádření k Festivalu ohňostrojů Hlučín 2024Milí fanoušci a příznivci ohňostrojů, rádi bychom Vás informovali ohledně letošního ročníku Festivalu ohňostrojů Hlučín 2024.


Dále bychom uvedli na pravou míru také informace, které zazněly v médiích ohledně nekontaktování zástupců města o údajného nezájmu organizátora TARRA pyrotechnik pořádat letošní ročník.

Naše společnost byla a je také v letošním roce připravena realizovat již 6. ročník největší akce na Hlučínském jezeře, kterou je Festival ohňostrojů Hlučín 2024 a sama iniciovala setkání se zástupci města.

Na základě setkání a schůzky s paní starostkou Hlučína Petrou Teskovou a s ohledem na plánovanou opravu silnice I/56 a s ní spojené komplikace a omezení v dopravě, se v letošním roce Festival ohňostrojů Hlučín 2024 neuskuteční.  


Dle harmonogramu prací by rekonstrukce silnice I/56  měla být hotova do 28.8.2024, nicméně harmonogram se stále mění a práce se mohou také z různých neočekávaných důvodů prodloužit, např. kvůli nepřízni počasí, neočekávaným pracím, apod, čímž by došlo ke kolizi s termínem počátku Festivalu ohňostrojů Hlučín 2024, tyto informace jsme obdrželi od odboru vnitřních věcí města Hlučín.

S ohledem na připravovanou druhou etapu sanace lokality Hlučínského jezera budeme včas informovat o možnostech konání dalších ročníků.


Jsme rádi a děkujeme za Vaši přízeň a důvěru a věříme že se nám takto úspěšnou a unikátní akci podaří zachovat a uskutečnit v příštích letech.

 

Commentaires


Ostatní články
bottom of page